Kära

Old Swedish Dictionary - kära

Meaning of Old Swedish word "kära" (or kæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kära Old Swedish word can mean:

kära (kæra)
L.
kära (kæra)
3) klagomål. - anklagelse, käromål. gaff iak thär lasth ok kära oppa innan nat ok aar Arfstv 54 (1461). " han skal fulfölgia ther om sina kära oc väria sik ther fore innan xiij dagha" ATb 1: 266 (1467).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kära may have also been written as kæra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käro mal (kero-),
  • käro sunnodagher (käre-. kär-. kiere-. -synnodagher. -söndag(h)er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back