Kära

Old Swedish Dictionary - kära

Meaning of Old Swedish word "kära" (or kæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kära Old Swedish word can mean:

kära (kæra)
L.
kära (kæra)
1) sorg, qvAl. " mit folk thz är Alt ij kära" Fr 806. " lifua for vtan käre" Iv 1482. " han Frälste ängland aff hardhe kära ib 12. drothninga war thz sore kere" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 213.
kära (kæra)
2) klagan, knot. vtan meen ok käro (sine querela et offensa) varom vi i bland andra Bo 212. " gif ey käro j godhwm thingom" Lgren. 1866.">Ber 39. hwilkit han. .. tholde oc vMBar vtan käro Lg 586. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 213. fore thera kur oc käro MB 1: 402. ib 404.
kära (kæra)
3) klagomål. "hafwom wij stora och höga käro forstanded" GS 31 (1380). thin kära är min kära Bir 1: 73. ib 218. " the haua en deels then sama kera" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 243 (kan äfven föras til 1 el. 2). - anklagelse, käromål. jär hwars manz kiärä vm þässon maAl döþ oc ogild Sd 5: 376 (1344, nyare afskr.). för olaga kiäru BtFH 1: 78 (1482, nyare afskr.). ib 115 (1464, nyare afskr.). vthan the seen wider naMPn til tingz stäMPde, sakum eller kärom att swara GS 31 (1380). " findhir diäfwlin ängo kära (för änga käro) moth oss" MP 1: 5. " aff rädhelike käro oc dom owir ena siäl" Bir 2: 11. ib 189. " til marsken han stora kära lagde" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6926. " thz är thil hans war höxte käre" MD 14. " hwem käran gaar op a" Fl 1704. ib (Cod. C) 1693, (Cod. B, C) 1696.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kära may have also been written as kæra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiära )
 • käro fulder
 • kärofullir )
 • käro mal
 • kiärumaal SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).
 • käramal: -malom MB 2: 323.
 • käremal Su 121, 123 ;
 • -malin Bir 2: 189; -malom Su 349.
 • käremaal MB 2: 253, 388 ; Su 121 ),
 • käro sunnodagher
 • käro sunnedhager.
 • käresöndager )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back