Kära

Old Swedish Dictionary - kära

Meaning of Old Swedish word "kära" (or kæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kära (kæra)
1) yttra sorg el. missnöje, klaga, beklaga sig. Hementari graada sörgha ok kärä GU C 20 (hand 2) s. 60. thät se tha fore GUdhi kärt ath jak ma jnga nader faa MP 4: 123. 2) klaga, yttra missnöje, anföra beskyllning (mot). jnsimulo. .. käre oc straffa GU C 20 (hand 2) s. 31. - kära, klaga, anklaga (någon för något). med ack. uttryckande det inre objektet och prep. mot följa av personbeteckning. nar thu hördhe thins son(s) owini ropa oc kära fals lwitne moth honom SvB 342 (börj. av 1500-t.). - med ack. uttryckande personobj. pass. thär wast thu. .. kärdher mädh lygn oc falskom witnarom SvB 99 (omkr. 1500). o härra GUdh thär wärdhoghadhis. .. for annam, chaypham, pilatum oc herodem ledhas oc meenlös aff falsom witnom käras SvB 102 (omkr. 1500). - med ack. uttryckande anklageslens innehåll. thz war vm eth roff, som for:de jon kärdhe til jönis hokonsson JTb 11 (1458).. .. swo ath hon skal käre syne eghen synder (vid skriftermålet) SkrtUppb 438. - med prep. til åtföljd av personbeteckning och sarts inledd av at. thässe sato näMPd. .. vm thz ath hans kärdhe til for:da swen, ath han hafdhe woltakit hans hustru JTb 11 (1458). - Jfr af-, be-, fore-, lagh-, pa-, til-kära, ävensom a-, äptir-kärande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kära may have also been written as kæra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • käre GU C 20 (hand 2) s. 31. kärä ib s. 60. impf. kärdhe JTB 11 (1458). part. pret. kärdher SVB 99 (omkr. 1500). n. kärt MP 4: 123 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back