Kor

Old Swedish Dictionary - kor

Meaning of Old Swedish word "kor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kor Old Swedish word can mean:

kor
1) pröfning, afgörande, förfogande. sculle hon (ɔ: slotloofwan) sta til rikens kör RK 2: 1790.
kor
2) val. " j thät kor oc wal" BtFH 1: 455 (1362). " at wällia thz kor vppo rikesens besta" RK 2: 2992. " thz kor the tha swa finna" ib 2926. MD 438. SD 5: 208 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). FH 3: 20 (1442). frit kor BSH 3: 113 (1458, nyare afskr.). om noger stadfestilse paa k. hans kor och vall til richith HSH 19: 135 (1506?). - val, utväg. wij haffuom nw ekke kor (kostir) vtan tw Di 180. - (?) skulde lubbert fornempder giffua forscrifnom coorte tijo (10) maRKer til fore korit SJ 13 (1423). - Jfr drotsäta kor.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • koor SD 5: 208 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). kör),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back