Kor

Old Swedish Dictionary - kor

Meaning of Old Swedish word "kor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kor Old Swedish word can mean:

kor
L.
kor
1) kor, kör, sångkör, sångarskara, särsk. de i koret under gudstjensten samfäldt sjungande andllige (el. afdelning af dessa), skara. sa hon. .. tua vänasto kläRKa byria mässo sangh ok allan koren sotlika siugha tel offortorium Lg.">Bu 11. " höghre koorin läsi först eet aue maria oc böghe sik diypt androm koorenom" Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 59. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 11, 12. " en chorin stande äptir thy som want är oc qwämmelik skipan hwar mot androm" ib 5: 60. hwilkin syster som wiil faar j chorenom sionghande ällir läsande orät ib 52. " them thedis waknum jomfru koor aff himmom ok agnes thera dotter j midiom korenum" Lg.">Bil 572. voro malade tVa chora, annor medh systrom och annor med brödhrom TK 270. " han fulcomnar thera jämnunga choor (i st. f. choor har ursprungligen stått hrotta, som utskrapats)" Lg 295.
kor
2) kor, för sångarne bestämd plats i en kyRKa, en kyRKas innersta och afsöndrade del hVarest de andlige hafVa sin plats. för än kiRKiän äller koren af förnöfndu klostre Varþer fulbygder SD 5: 562 (1346). " mit a gulwenu i korenom" ib. " gik fram j koor (cancellum introivit)" Lg.">Bil 220. (halda) officium j chorenum ib 653. " som til koorss tiidelige nia ghange, predike ok anner tiidgerder vppholda" FM 251 (1505). thet ny koor, som the nw wpbigget haffue ib 256 (1506). kyRKian. .. hauer en fagran liwsan koor RK 1: 1193. loth ther (i Vadstena) byggia en nya koor woorfru koor man hanom kalla skönare war ey th j !SYNS_DÅLIGT? alle ib 2: 8400. " giik i wpsala i koren in ath staanda för sancte erikx scrin" ib 3: 420. annor dörrin. .. gönom hulka brödhrine skulu ingaa j sin kor RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 337. nidhra koren skulu the (kleRKerna) haffua oc systranna koor skal wara owirmeer wndir takino ib 4: 23. priorissa. .. hwilkin som skal wpfylla ällir wppehalda all abbatissonna äMBite j chor oc refectori ib 5: 26. priorissa skal staa j winstra chor ib. " han !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? confessor) ägher staa j höghra choor" ib. " ib 2: 69, 89, 4: 82, 83, 84, 85. "Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 69. RK 1: 2536, 2: 2938. TK 269, 270, 271. Lg Mecht 300. " sancti martens koor" SD NS 2: 163 (1409). (koor) för kaar. han. .. ökadhe alla hälaghetir hälagh koor oc kiRKionna skrudh stodho j äro (sancta glorifcavit, et multiplicavit Vasa sanctorum) MB 2: 271 ). - Jfr häLgha likama-, högh-, högha-, iungfru-, kläRKa-, siäla-, ängla-kor.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • chor.
  • koor.
  • choor.
  • kör RK 2: 2938. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg Mecht
Legenda S. Mechtildæ. Utg. af E. Rietz i Vita Gregorii. 1843.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back