Kor

Old Swedish Dictionary - kor

Meaning of Old Swedish word "kor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kor
. 1) kor, kör, skara owir all thig lägh tik win om, at halla endräktena, for thy at gudz koor (chorus) är en wili j maghom them som älska endräktena ok eth hiärta j the som goth är SpV 456. 2) kor (i kyrka o. d.). jtem skal klarkin ganga til koor om sönnedagha KTb 118 (1593).. . aff her martine som konung karls koor haffuer KonSThiST. sällsk. publ. 1916 s. 36 (1457-59). (prebendaterna) wari pliktoge oc tilbundna at gaa til koors i vpsala domkirkio. .. til alla STora thiider Uppland 1941 s. 54 (1459). Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 242 (1487, nyare avskr.). kirkiowerinde schole haffua kirkiona liwss fala j sancta anna och STora warafrw koor, igeriuss som vtj andra kora j kyrkin STb 4: 174 (1507). " j vareffru oc sancta anna korer ib. - i allegorisk framSTällning. häne (ɔ: kärlekens) klädhin. .. waro fwl mz smam chorom (cancellis) aff gulle loc i hwariom choronom sath eth konungsx beläte Mech 93. - Jfr apoSTla-, borghamäSTara-, högha-, iungfru-, klärka-, midhia-. rads-, radh-, siäa-, sokna-, ängla-kor. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • chor.
  • koor choor. pl. obl. lkorer STb 4: 174 (1507); -a ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back