Kor

Old Swedish Dictionary - kor

Meaning of Old Swedish word "kor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kor Old Swedish word can mean:

kor
1) prövning, avgörande, förfogande.. .. oc at slotloufan igenkalles, som star till annars manz hand, ower alt riket, oc warde här äpter sat och antwardat vppa rikessens kor Rydberg Tr 3: 162 (1436).
kor
2) val. Se Sdw 2: 1252. tha sculin j witha, at wi holde aff idher kor enkte i thenna mathe, och idher prowest for engen electus eller erkebiscop meth alle Lindblom Äbval 7 (1432).. .. at riket skulle warit fallith honom till ey atenast med korr utan med arff HSH 13: 128 (1325, Brask). - rätt att välja först (vid skifte o. d.).. .. at the godz wordne screffue pa twa schreffther. .. oc kastade wi om korit medh en terning och her twre wan korid oc tog then screfti honom tektis oc jak behölt then annan Arfstv 55 (börj. av 1470-t.). tha bytthe the gardhen räth i tw tha skipt var tha vnthe hustrv ingegerdh sinom magh pedhir jönsone korith ath kesa tha kesthe pedhir then westre delin ATb 1: 367 (1472).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • korr )
  • *kora rike , n. valrike. HSH 13: 128 (1525) , Brask).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back