Lära

Old Swedish Dictionary - lära

Meaning of Old Swedish word "lära" (or læra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lära Old Swedish word can mean:

lära (læra)
1) docere, lära, undervisa. abs. huru iohanes. .. lärþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 49. - med sakens ack. visaþe han ok lärþe himirikis up gang at tolf dygþa trapom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " war herra lärdhe oc kände sielfwir pater noSTer" ST 319. - med perSOnens ack. thu hafwir thina dottir ekke wäl lärth ST 267. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 262. - pass. at mannen skulle förST läras mz nturlikom laghom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 323. - med perSOnens och sakens ack. lärde paulum moysi lagh STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 282. " läär thin SOn gudhlanna dyrk" ST 113. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 53 (134, 57). - med perSOnens ack. och sakens dat. lära hänna SOn godhum sidhum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 62. - med perSOnens ack. och inf. bad hanum at läre sinä söner at skirmä Di 162. - pass. änghte lärþar läsa älla siugga STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. - med perSOnens ack. och sakens beteckning föregånge af prep. lärdho han til rätta tro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30. " huru chriSTus läre sina brudh til (de) tholomodh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 115. ib 2: 323. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 136. - pass. lärdhir af barndom i spadoms konST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 259. läras af (informari de) ödhmiukt ok fatikdom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 438. - med perSOnens dat. the skullo mera wita SOm androm skullo lära MB 1: 348. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 658. " at han matte ther lära oc känna androm" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 185. - med perSOnens dat. och sakens ack. lärir här konungom nya matto huru the skulu göra riddara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 386. ib 1: 354. ST 319. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6905. MD (S) 261. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 185, 227, 376. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 429, 434. - med perSOnens dat. och inf. lärde hon STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom sySTrom. .. lydhnonna holda STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 552. ib 715. - med perSOnens dat. och följ. inDir. Frågesats. thw haffwer. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom människiom lärth hwru the skulw Fram gaa mz sannom oc fwlkomlikom kärlek til gudh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 653. ib 714.
lära (læra)
2) Discere, lära, lära sig. barnet haffde haart näme oc lärdhe illa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 662. " lära ok nima wit ok snille" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6011. " lära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Book" VKR 45. " mattan läris (adDiscitur) mz pröffuan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 37. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 227. the vnga Fru lärdhe. .. hwath hiärta liofue göra ma Fr 2098. aff minom mäSTarom hafwer iak lärt at enkte wit är mykith swa kärt at iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thz ensamen wita STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5971. ond löön at fa thz haffwin i lärt ib 6904. " lära at STridha" MB 2: 75. " vtletha oc lär (Disce, underrätta Dig, utforska) aff honom j hwaria han haffwir the STora STarkhetena" ib 120. - lära, genomgå läroår. hwar läriunge SOm här lärth haffuir SO 3. " hwar han tient oc leert haffuer sin leraar til ända" ib 145.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lära may have also been written as læra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läära.
  • leera. -ir, -þe, -þer),
  • lära sik , lära sig, utbilda sig. lära sik i dygdhomen (informando virtutibus) Bo 142. part. pret.
  • lärþer , L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back