Lära

Old Swedish Dictionary - lära

Meaning of Old Swedish word "lära" (or læra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lära Old Swedish word can mean:

lära (læra)
1) lära, lärdom, undervisning. iak wil idher känna ena lära Al 2089. ST 22, 267. thz (ɔ: gudz nampn) är Alla criSTna människio kännedom oc lära ib 77.
lära (læra)
2) lära, undervisning i ett yrke. til läro thiano (för thiana) SO 18. TS 25. jntage nagan drengh eller pilt til lära SO 141. nar nager pilt til lära komber ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lära may have also been written as læra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back