Lära

Old Swedish Dictionary - lära

Meaning of Old Swedish word "lära" (or læra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lära (læra)
1) lärd. " jtem bör hanom (ɔ klockaren) sielffwan mädh rökeliin wara j alla preocessior om han är lärdher" ÅK 58. " scribe oc pharisei, som waro clokasth j laghen oc bästh lärdhe j the hälga script JMPs 510. - tillhörande det andliga ståndet. ath ingen hwaske legdir ällä lerdhir thim ther wth drifwa" ATb 2: 198 (1482). - Jfr utlära samt half-, o-, ut-, väl-lärdher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lära may have also been written as læra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -er JMPs 490. -dhe, -dher) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back