Lära

Old Swedish Dictionary - lära

Meaning of Old Swedish word "lära" (or læra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lära (læra)
- pes. lär, torde. ler iak ekke komma til tith bröllöp BSH 4: 195 (1495).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lära may have also been written as læra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ler BSH 4: 195) (1495)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back