Läsa

Old Swedish Dictionary - läsa

Meaning of Old Swedish word "läsa" (or læsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsa Old Swedish word can mean:

läsa (læsa)
L.
läsa (læsa)
1) läsa STänga med lås, tillsluta. med dat. läSTe locom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 404. - med ack. taghar the haffdo portin beeST STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3793. " läSTe han tornit ful faST" ib 4052. " hwilkin leconna (för -anna) munna hafwir. .. läST" ST 16. - pass. ey kunno dörrin. .. läsas vtan lasa STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 295. " kom. .. in til henna läSTum durum" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 426. " war STadhin full wäl läSTer" Al 8919. - abs. läSTe wäl om them STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 93. " han. .. läsir sidhan thz bäSTa hna kan" STephens. 1849.">Iv 4493.
läsa (læsa)
2) faSTläsa, fäSTa med lås. a the STrand STodh een STeen ther var ij läST eet horn aff been Fl 726. - inneläsa, innesluta, fängsla, fjättra. grep barnet v hänna knä ok bar hem tel sin. .. ok läSTe väl (STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil lukte 935) ii sinne kiSTo Bu 25. " later sik ey läsa ij nakor mwr" Al 1868. ä mädhan thu giter honum läST ib 7756. " thz hws ther häSTin STodh läSTer" ib 562. " wurdhu thwe gama löse som läSTe oc jnnelucte waro" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 237. " läth han hona j ena möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKda STowo läsa" ST 23. " han hanom läSTe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8351. " läSTe mz eldez bandom varn mäSTara" Bu 207. mz STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom iärnlänkioom war han läST Al 536. ib 2384. ST 493. hafde. .. latit hanom baSTa ok binda ok läSTan til thingx föra SD NS 2: 197 (1409). " wardh satter vppa een heST ok hans föther vnder Bukin läST" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2461.
läsa (læsa)
3) öppna, upptaga? tvem brödrom läsandes (trol. felaktigt; för up läsandes?) grafSTenen och honom nederfällandes TK 273.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsa may have also been written as læsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lesa: -te ST 17.
  • leesa.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter )
  • läsa ater , tillsluta, alle portane lästos ater OB 214. " the. .. läsa atir owir mik at iak skuli ey vtga" Bir 1: 163. Jfr ater läsa. läsa i gen, tillsluta. läste poorten igen RK 2: 2085. läth konungin läsa j gen mönsterit ST 17.
  • läsa inne ,
  • läsa saman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back