Läsa

Old Swedish Dictionary - läsa

Meaning of Old Swedish word "läsa" (or læsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsa Old Swedish word can mean:

läsa (læsa)
L.
läsa (læsa)
1) plocka, samala. " alla them. .. som läsa (legentes) blomstren" SpV 461. 3) läsa. lästin som läsin war j dagh MP 4: 3. GU C 20 (hand 2) s. 70. ib. lib s. 71, 72. - läsa, framsäga (böner, formler o. d.). en brodher hulken som hwan dagh plägodhe läso. .. the. .. fäm psalmana SkrtUppb 350. läsande messor ÅK 62. - läsa, förelåsa över. haffuer han (ɔ mag. Petrus Astronomus).. . epter nogre vnge mens begär läsit her för them spheram materaialem Annerstedt Ups Univ hist Bih I 8 (1509, gammal avskr.). - Jfr af-, fore-, ivir-, up-läsa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsa may have also been written as læsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läso SkrtUppb 350.
  • lläsis GU C 20 (hand 2) s. l78. part. pret. lasin MP 4: 3. supin. läsit Annerstedt Ups Univ hist Bih I 8 (1509, gammal avskr)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back