Läsa

Old Swedish Dictionary - läsa

Meaning of Old Swedish word "läsa" (or læsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsa Old Swedish word can mean:

läsa (læsa)
L.
läsa (læsa)
- med ack. STb 3: 58 (1492). tha läSTe han husit hardelika j las STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 194. 2) faSTlåsa, fäSTa med lås. läSTe STora hunda widher sin port STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 90. - innelåsa, innesluta, fängsla, fjättra. tha wart thän vsle mannen en sin gripin widh STyld ok hardelika läSTer STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 65. ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsa may have also been written as læsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lässaa GU C 20 s. 571. lesze STb 3: 58 (1492). pres. leser ib 4: 79 (1505).
  • läste MP 4: 90, 194.
  • leste STb 3: 264 (1495).
  • läse des Skotteb 284 (1467-68). part. pret. läster MP 4: 65 ),
  • läsa i gen , låsa, stänga med lås, tillsluta. med dat. tha skal han viij (8) daga her eptir läsa kötbodene jgen STb 2: 161 (1486). Jfr igen läsa.
  • *läsa in , låsa in, innesluta i låst rum o. d. cxxiiij mark, som läsedes in (för in?) skaapet Skotteb 284 (1467-689. STb 4: 79 (1505). Jfr inläsa.
  • läsa up , låsa upp, öppna. med ack. STb 3: 264 (1495). Jfr upläsa.
  • *läsa ut , utsläppa ur låst rum o. d. med dat. STb 1: 424 (1496, Burspr). tha stande wijdh stocken. .. och mester mannen schall haffue iiij pening fore han leser hanom jn och vth ib 4: 79 (1505). Jfr utläsa. - Jfr til-, ute-läsa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back