Läsa

Old Swedish Dictionary - läsa

Meaning of Old Swedish word "läsa" (or læsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läsa Old Swedish word can mean:

läsa (læsa)
L.
läsa (læsa)
1) plocka, samla. " the liggia KLemming. 1844.">Fläste KLemming. 1862.">Alle dödhe som nakar las ij margha hoPa" KLemming. 1862.">Al 5307. Jfr läsa saman, ut läsa.
läsa (læsa)
2) plocka (trådar under väfskeden), utföra i figurväfnad. vj lesne dwge FM 76 (1483, daniserande). en ny duk läsen vnder skedh Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 19: 165 (1506).
läsa (læsa)
3) läsa. aff hulkom ther the laaso j sinom KLemning. 1860. SFSS.">Bokom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 301. " sagdhe sik thz hafua läsit j cristnom KLemning. 1860. SFSS.">Bokom" Bil 541. " thak KLemning. 1860. SFSS.">Bok ok läs" ib 648. " läsa hedhna bökir " ib 628. Bu 190. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 26. - läsa, uppläsa. las brevet. .. firi biscope ok KLemming. 1862.">Allo folke Bu 29. " hans böker oc epistole laSus for nerone" Bil 124. " hördhe gudhz läst lesna" ib 445. " äptir þät wart (för war) bref. .. äru läsin a KLemming. 1862.">Almänningx þingi" SD 1: 668 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). the sama ordh som wnge mannen haffde hanom fförra läsit wt aff the gaMBle KLemning. 1860. SFSS.">Bookinne Su 265. läsa, framsäga, (böner, formler o. d.). sina bönir las KLemming. 1862.">Al 1608. " las hon tidher" KLemming. 1844.">Fl 1469. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 118. " at han ängha andra mässo läsa kunne" Bu 27. " han las hänne daghleka tel heþar ok tel hughnaþ. .. gaude dei genitrix" ib 17. " han formate. .. eigh mer nima: än aue maria. þät litla orþ han kunne ensamen läsa þät gik hanom KLemming. 1862.">Aldregh w minne: vtan las þät baþe naat ok dagh" ib 7. " KLemming. 1862.">Alle the brödher, som ther varo, lase laso letanias oc andra psKLemming. 1862.">Alma, som the pläghadhe läsa ofuer thom som genstan skulde siälas" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 255. ib 257. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 60. " symon lass. .. gKLemming. 1862.">Aldra" Bil 104. KL 226. " las iacob gudhlika signilse. .. ower effraym" MB 1: 258. Pa 20. - läsa, göra bön, bedja. las (oravit) iui þöm siuko Bu 185. " laso. .. til KLemning. 1860. SFSS.">Bordhz" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. äpther at j haffuen läsit fran KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 118. " lag hon i sin stoll oc lass" Di 165. (läsa trol. för lösa: baþo hana Disputera mz gäste pröuelse ok läta han vte läsa än han vil þär i hus koma Bu 145 .)

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läsa may have also been written as læsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läs Bu 190 ; Bir 5: 60 ; Ber 185. impf. las. lass Bil 104 ; Lg 3: 582 ; Di 165.
  • laso.
  • lasu. laaso. laase Bir 3: 26.
  • konj.
  • lase ib. part. pret. läsin. lesin),
  • läsa bort , läsa bort, genom läsning el. besvärjelse fördrifva. tha man vil läsa enom hest matken bort LB 2: 20.
  • läsa fram ,
  • läsa ivir ,
  • läsa saman , sammanplocka, samla, hopsamla. las þa saman al stykken Bu 417. " han läs saman lilior" Ber 185. Jfr saman läsa.
  • läsa ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back