Läst

Old Swedish Dictionary - läst

Meaning of Old Swedish word "läst" (or læst) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läst (læst)
eg. det som läses. 1) stycke ur ngt av de fyra evangelierna vilket föreläses vid gudstjänsten, evangelisk text, evangelium. MP 4. 3. wardhir läsith ewangelium thät är lästhin, hurw jwnfru maria gik til höghtidhine j gerusalem Hel män 260. 4) evangeliu., budskape om Kristus och förlossningen genom honom, Kristi lära. wttydde for hanom. .. the hälgha läst, oc apostlana radh oc kännedom Prosadikter (Barl) 51. - Jfr brevera-, de domino-, sunnodags-läst.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läst may have also been written as læst

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *lästa stol
  • lesta- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back