Läst

Old Swedish Dictionary - läst

Meaning of Old Swedish word "läst" (or læst) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läst Old Swedish word can mean:

läst (læst)
L.
läst (læst)
1) läst. " ss vigtbestämning. Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 376 f. hon (ɔ: barza).. . bar väl lxxx [80] läster svar" RK 2: 1763. " om han vpsette skal eth skip om c (1400) lester iɉ (150) eller ijᶜ (200) lester" FM 181 (1504). " ena snecke snarlige til rede är om xx lester" ib. " iiij lester smör" RK 2: 9237 (kanske att föra till 2). een läst gull äller twa ib 3: 1165. " for half andra lest jern" SD NS 1: 211 (1403). ib 305 (1403), 589 (1406). SJ 5 (1422), 174 (1454).
läst (læst)
2) läst. " ss rymdmått. Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 307 f. xvj lester öl" RK 2: 9236. säliä. .. korn at minsto helom thyniom allr lästum SD 5: 639 (1347). een gardh. .. som skyllar ena halfua läst korn ib NS 1: 46 (1401, nyare afskr.). twa lester korn ib 226 (1403). ib 353 (1404), 431 (1405), 2: 118 (1409). RK 2: 7196. " twa lester korn ok atta pund" SD NS 1: 413 (1405). " fyra pund ok ena läst korn" ib 625 (1407). " j läst rog och jx pund ij span minne" BtFH 1: 356 (1464). j läst rog ij span minne ib. " v läster og vij pund rog iɉ span minne" ib. " v lester myöll, v lester malth, II lester haffwra. .. 1/1 lesth saltfisk ... VII lester herre öll, 1 lesth humbla öll, 1 lest spiisöll, 1 lest VIII tunnor spiisbrödh" FH 4: 83 (1499). " ij läster öl" FM 193 (1504). " een lästh rogh, een lästh malth een ɉ [1/2] lästh salth" BSH 3: 293 (1470). j [1] lest myöl oc j [1] lest malt RK 2: 6540. - i latiniserad form. siligo dimidia læsta vi thyn cum ii modiis BSH 1: 63 (1365). annona iiiɉ (3 1/2) læste ib. ib 64, 65 o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läst may have also been written as læst

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back