Läst

Old Swedish Dictionary - läst

Meaning of Old Swedish word "läst" (or læst) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läst (læst)
lL. e L. Former, De svenska spannmålsmåtten 78 ff., S. Owen Jansson, Sjöhist. årsbok 1945-46 s. 29 ff. 1) läst. ss viktbestämning. Se Sdw 2: 1263. köPMannen leyandis före tryhwndrath skeppund äller lästher PMSkr 16. 2) läst. ss rymdmått. xij lest rogh Svartb (Skokl) 505 (1471). faar clokkaren. .. ena finska lästh rogh ÅK 63. affrad. .. halff annor lästh rogher VKJ 240 (1447). ib. tywgw lästher stikkada pila satta j tynnor PMSkr 165 .- i latiniserad form. Se Sdw 2: 1263.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läst may have also been written as læst

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er.
  • -e STb 1: 1237 (1477). lest Svartb (Skolkl) 505 (1471)),
  • *lästa siälfat
  • leste sääl fath )
  • *lästa tal
  • lesta- )
  • *lästatals
  • lestatalz )
  • *lästa tunna
  • leste- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back