Läst

Old Swedish Dictionary - läst

Meaning of Old Swedish word "läst" (or læst) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läst Old Swedish word can mean:

läst (læst)
eg. det som läses.
läst (læst)
1) stycke ur något af de fyra evanglierna hvilket föreläses vid gudstjensten, evangelisk text, evangelium. war läsin läst j mässo som sigher huru en fru fik böther af sama soth mz thy at hon kom när wars herra KLädhum Lg.">Bil 555. " j tesse heLghe läst" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 4. ib 16, 22 o. s. v. Lg.">Bil 115. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 26.
läst (læst)
2) evangelium, från den äldre kristna kyrkan härstammande skrift som Lgren. 1866.">Berättar om JeLgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su lefnad, död och uppståndelse. þe lästen. .. sanctus marcus skref Lg.">Bu 99. ib 209. " i iohanis ewangeliste läst" MB 1: 479. KL 45. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 326. " j läst nichomedi [nichodemi]" Lg.">Bil 88.
läst (læst)
3) evangeliebok, sammanfattning af de evangeliska texter som läsas vid gudstjensten, äfven evangelisk historia, sammanfattning af de dyra evangelierna. iak hauar opta takit tel tröst guþleka läst (evangelium; jfr motsv. ställe Postula sögur s. 392: guðspiallabok) a min licama Lg.">Bu 135. at guþlek läst va[r] ii mino föLghe ib. " gudz son kallas i lästinne gudz laMB" MB 1: 201. the, som scriffwadho lästina, oc apostoli ib 211. " swa som scriwas aff i lästinne, at epter wars herra pino tha ypnadhos grawana oc riso mange häLghe män op aff dödha mz honum" ib 268. " at iheLgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sus i lästinne kallar moysi lagh gudz Lg.">Budhordh, ther som han qwiiter iwdha, at the halda ytermeer manna sihwänio, än gudz Lg.">Budhordh" ib 413. " the hana lästena oc prophetanna kännedom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 77. MB 1: 391, 392, 469. KL 44. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 329, 3: 123. Lgren. 1866.">Ber 2. Lg 70. " tässe äru ekke the fatighe, som jak wtteknadh hafwir j minne läst" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 52. VKR XX. Af de anf. ställena kunna några föras til 1.
läst (læst)
4) evangelium, Lg.">Budskapet om Kristus och förlossningen genom honom, Kristi lära. at vara redho til lestinna predikan Lg.">Bil 796. " predikä guz nadha läst" KL 165. then same gudz son gaff först the gaMBlo laghin mz moyse oc sidhan lästna MB 1: 493. " aff lästinna ällir ewangelii sannindh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4. 97. nar han wakta laghsins Lg.">Budordh ok göme lästinna raadh ib 1: 377.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läst may have also been written as læst

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back