Liter

Old Swedish Dictionary - liter

Meaning of Old Swedish word "liter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liter Old Swedish word can mean:

liter
2) färg. Mecht 132. " malaren han älskär alla handha färgho eller litha" SvKyrkobr (Lucid B) 174. " swa som här äru marga handha wänä litha j blomom ok blomstrom" ib 234. ib. PMSkr 459, 474.
liter
4) färg, färgämne. PMSkr 555 (på tre ställen). Jfr golf-, gul-, himils-, himna-, o-, purpura-, rosa-, rosen-, saffrans-, vädhers-liter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lither.
  • lether: ack. leth PMSkr 459. pl. litha SvKyrkobr (Lucid B) 234 (nom.), ib 174 (obl.). med art. lithana ib 234 (nom.); Mecht 132 (obl.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back