Liter

Old Swedish Dictionary - liter

Meaning of Old Swedish word "liter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liter Old Swedish word can mean:

liter
1) utseende. " skapaþe hänna lit ok lat sva vän" Bu 144. " äpte Allom licamans lit ok limAlaghum" ib 193. " at wända mannum syn ok änlitis lyt" Bil 355. " kiände hans naturlikan lyt ib. omskipthe hon sith wänasta änlite i mangha handa fägirsta lither oc mattor" Bergström. 1868--70.">Su 19. " han hafdhe oppa hoffwdh sit en kaaMB äpter pafughla lit" Al 7574. hon (apan) hafwir människo anlite ok Allan annan lit ok ham Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diurlikin (speciem reliquam belluinam) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 334. waart signahda sacrament hawer thäff, oc lit, oc mykelek aff brödh oc aff wine MB 1: 310.
liter
2) färg. " ögxstenin hawer ängin särdelis lit, oc for thy känner siälin mz honom Alla liti" MB 1: 80. " än et glaskar är enlitath mz särdelis lit, tha synes engxins drykx liter genom thz" ib. " i räghnBoghanom mz hans twem litom som öwerm eer är bla oc nidhre rödher" ib 195. laMB skAl wara eens lita ib 307. " ey skulin i mäRKia idhert köt mz lytom (Cod. B litom 561) eller ärrom (neque figuras Alquas, aut stigmata facietis vobis) ib 367. haffwanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis j sinom klädheBonath fira lither, som är blaath, hwith, swarth, oc röth" PM 2. " glas windoghonen skulu engin leeth haffua, wtan hwitan ällir golan" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. " topacius hauir lit som gul" ib 2: 221. at iak ey fanytlika äris af mulBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dinna färgho ok liti (de colore pulvereo) ib 1: 309. Bil 84. MB 1: 57, 324. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 287, 2: 130, 169, 3: 288, 339, 381, 424, 448, 449, 4: 110. Bergström. 1868--70.">Su 6, 75, 117. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 128, 129, 130, 132, 303. LfK 244. TK 269. LB 5: 293.
liter
3) ansigtets el. kindernas färg, hy. hans litir var Allir huitir oc röth blandadhir RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 135. " tha miste han sin faghra lit" Fl 371. han omskipte badhe lit oc hy Al 8255. " rödh ok bleek ok manga lita fik hon a siin väna kynder" RK 1: 625. ib 4211. LB 2: 40, 7: 248. MB 2: 153.
liter
4) färg, färgämne. " ofFradho. .. Alzskona dyyr klädhe oc liti" MB 1: 356. FlädAlsins litir är thokkir ok lodhir vidhir händrana änkte atir latand j handomän vtan swa som asko RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga uTKasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 349. ib 347, 348. " tak ena wikth aff lithenom" PM 60.
liter
5) utseende, ståtligt utseende, prakt. kärlekin. ödhmiuktin oc renlekin the hawa ängin litn (mullius decoris Bergström. 1868--70.">Sunt) Bo 42. " hwat skAl jak sighia af sälwm klädhaBonadhivm j hwlkom som nw letas egh wärmin älla hitin wtan letin" Ber 29. thz (pAlatset) var. .. byght mz kostelika lit (trol. för Flit; andra hds. hafva Flith, Flyth) Fr 2698. - JFr guls-, mAlato-, mis-, rosen-liter, äfvensom enlita.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liiter: liit Bir 3: 424.
 • liither: liith LB 2: 40. litther (ack. pl.) Su 6.
 • lyter.
 • leter : let Di 130, 132 ;
 • letin Ber 29.
 • lether: leth Di 303 ; Su 75.
 • leeter: leet Di 128, 129 (nom.); LfK 244 ; LB 7: 248 ; TK 269.
 • leether: leeth Bir 4: 85.
 • -ar : lita MB 1: 307.
 • -ir : liti ib 1: 80, 356 ; Bir 3: 381 ; " lite ib 339; lither " Su 19 ; PM 2 ;
 • litther Su 6 ;
 • litina Bir 3: 424.
 • -ar: lita (i rimsl.) RK 1: 65, 4211 ;
 • lithane Bir 4: 110),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back