Liter

Old Swedish Dictionary - liter

Meaning of Old Swedish word "liter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liter
af el. med färg, färgad. halsen litter som gul Lg 992. Jfr en-, svart-liter.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • litter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back