Liter

Old Swedish Dictionary - liter

Meaning of Old Swedish word "liter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liter
av el. med färg, färgad. STb 1: 262 (1480). achta the heSTa som scole gaa med SToden ath the äro oförderffvede vel skaffte oc little Brasks Cal 266. Jfr hvit-, rödh-, tvä-liter.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • litter.
  • leeth Troj 101) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
➞ See all works cited in the dictionary

Back