Mala

Old Swedish Dictionary - mala

Meaning of Old Swedish word "mala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mala Old Swedish word can mean:

mala
1) måla, färga. SSkb 235 (1506-07). sidan maala mädh the wathenno j hwilko tw molth gwlbadhen PMSkr 431. - förse med målade bilder el. mönster. en gamal stiöärnobonadir en maladir bonadir ATb 1: 226 (1456?). ib 137 (1460).
mala
2) måla, avmåla, avbilda. - måla (inskrift el. dyl.). at hon skulle lmaala oc scriffwa alt om kri[n]gh j sinom sälla, gudeleghen kännedhom JMPs 399. läth han mala älla scrifwa jomffrw maria psaltara alla wäghna kringh om slothet, j allom hwsom oc rwmmom ib 414.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back