Mala

Old Swedish Dictionary - mala

Meaning of Old Swedish word "mala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mala Old Swedish word can mean:

mala
1) måla, färga. " KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Didrik konungs skioll war mKLemming. 1862.">Alat mz röda ferga" KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 128. - (?) II mKLemming. 1862.">Aladhe blws FH 5: 36 (1466).
mala
2) måla, afmåla, afbilda. mKLemming. 1862.">Aladho nakars thingx äpteliknilse älla biläte KLemming. 1860.">Gr 282. ib 283. thz mKLemming. 1862.">Aladha korset a the wägginne KL 38. " ey skKLemming. 1862.">Al nakat vara scrifwat ällir mKLemming. 1862.">Alat a kiRKionna väggiom vtan at enast christi pina ok häLghra manna biläte" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 337. " at see huat scrifwat ok maKLemming. 1862.">Alat är a väggene" ib. " mKLemming. 1862.">Aladhe nectanabum ij en sten" KLemming. 1862.">Al 137. ib 1187, 7997, 7800, 7802, 7806, 7813, 7819, 8269, 8272. RK 2: 8594, 8603, 8609. Lg 232. VKR XVI. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 17. - Jfr be-, ut-mKLemming. 1862.">Ala.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • maala. -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back