Mala

Old Swedish Dictionary - mala

Meaning of Old Swedish word "mala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mala
mala, krossa till smådelar el. pulver. baldach hans guþ la viþ iorþ ok malin i muld Lg.">Bu 209. " at þu bryt ok mal i miöl þätta Lg.">Bilätte" ib 189. staMPer man sinap mz lithet watn eller mal LB 8: 51. ib 4: 345, 346. - särsk. mala (säd) till mjöl el. gryn. gryn kwärn maal alla handa korn GO 154. rog som väderqwernen mol BtFH 1: 338 (1463). rogh latha mala BSH 4: 318 (1502). " mals ey kornit" Bir 2: 183. GO 798. " sta vidhir quärn och mala" MP 1: 276. " thera thräla barn ther mall widh qwärn" MB 1: 306. - i andlig mening. jak (Lgnatius) är ihesu christi hwete korn jak skal malas vnder leona tannom Lg.">Bil 371. MP 1: 347. " mala säd till (bröd). hans daghs födha war groft biwgbrödh oc thz redde han sielwer oc mool" Lg 3: 203.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mal LB 8: 51 mall MB 1: 306.
  • maal GO 154.
  • mool Lg 3: 203.
  • malin Bu 209 ; MP 1: 347 ; LB 4: 345 ;
  • -ith GO 798. imperat. mal. maal.
  • mals Bir 2: 183),
  • mala saman , mala samman. maal saman saffran och thz huita af eggit LB 7: 57. ib 3: 35. Jfr omalin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back