Mäla

Old Swedish Dictionary - mäla

Meaning of Old Swedish word "mäla" (or mæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäla Old Swedish word can mean:

mäla (mæla)
L.
mäla (mæla)
1) tAla, uttAla ord. ther kunne ängin känna sin sälla vtan han hördhe honum mäla Al 5436. - tAla, yttra sig, säga. the ther amoth melto the waro faa RK 1: 34. " konung mAlnrit mälte tha han thz sa badh hertugh Fräderik äta ga" Fr 477. " tha hon hafdhe mält (ändrat till tAlath) ok gratidh sw" Iv 984. mälin (ändradt till i sighin) ey swa ib 103. - tAla, yttra, säga. iak hafuer änkte sakt ther bätre är mät (ändrat till sakt) än ofuer ware thakt Iv 118 (jFr s. CXLVII). hwath the mälto (ändrat till tAladho) ok hwath the girodhe herra iwan thz görla hördhe ib 924. - med de uttAlde orden följande i Direkt form. en man mälte tel domaran All pino döua þe cristno vtan iarnet Bu 510. Bil 117, 455, 892. MB 1: (Cod. B) 539, 540, 562. Fl 579, 1503, 1786. Fr 507, 510 o. s. v. Iv 107, 123, 143, 172, 1076, 1234, 1460, 1480 o. s. v. (107, 143, 172, 1076, 1234, 1460, 1480 och på Flere följande ställen är mälte ändrat till sagdhe). RK 2: 2012. Di 90, 95. " tha mälte han ok sagdhe swa" Fr 184. Fl 44, 612, 1895. Iv 137, 1126, 1388. RK 2: 4689. Alexander swarar ok mälte widher Al 612. - säga, omtAla. med sats inledd af at. then skänke fore sin herra mälde at han nappin ij barmen fiälde Al 2991. föRKlara, tillkännagifva. the breff articulos oc puncta. .. mälom wi dödh oc maktlösa BSH 2: 116 (1400).
mäla (mæla)
2) nämna , uppgifva, angifva. them dugher ey wäl Alla mäla Al 2738. " man kan them ekke mäla All" ib 2740. the mäla sik optast siälff ib 2742. 3) lofva, utfästa. han skulle haffua thz sölff honom var mält RK 1: 946.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäla may have also been written as mæla

Alternative forms or notes:
  • mela: -te Bil 117, 455 ;
  • -to RK 1: 34. pres. -ir. impf. -te-. de Al 2291.
  • -t) , v.
  • mäla til , yrka, föreslå? hwar mälir til ä slikt han vil Fl 1736.
  • mäla um ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back