Mäla

Old Swedish Dictionary - mäla

Meaning of Old Swedish word "mäla" (or mæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäla (mæla)
1) mäta. Se Sdw 2: 1271. syllosätarena mälte the toMPtona. .. tha var hon nordan til xviii alna ATb 1: 215 (1465). " sillasätiara som mälto toMPtenä" SJ 2: 17 (1476). " min hand haffwer lakth jordhinna grwndh, ok min höghra handh haffwer mälth ällir mattath himblana (dextra mea mensa est celos)" SpV 517. mensus a um mäthin oc mälther GU C 20 (hand 2) s. 133. lib s. 139. eth GUt math väl mälth väl saman trykt ok väl vprogat MP 4: 111. " huru kan man thät mäla ällir miäta som engin ända hafuir i sik" Hel män 169. " taker skiparen spannamaal. .. oc ey thet mälar tha th[et] inskipas" PMSkr 100. ib. 2) utmäta. at thet (ɔ godset) mälles i qwarstadu alla stadz i rikit Rydberg Tr 2: 656 (1396).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäla may have also been written as mæla

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar PMskr 100. pass. mälles Rydberg Tr 2: 656 (1396).
  • -te.
  • *mäla ut , mäta ut el. upp. j samma matto wi mälum wt andhrom, tha wardhir os betaladh SpV 570. - vid lossning av spannmål o. d. andirs köpswen mälte vth sith malt i meneka skipp var mädan the varo hema och fengo sigh math ATb 1: 355 (1471). skiparen. .. läth swa mäla thet (ɔ spannmålen) wth aff skipeno PMskr 101. - Jfr utmäla. - Jfr af-, ater-, igen-mäla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back