Mäla

Old Swedish Dictionary - mäla

Meaning of Old Swedish word "mäla" (or mæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäla Old Swedish word can mean:

mäla (mæla)
L.
mäla (mæla)
1) mäta. " han mälte väghen" Bu 145. " ängin gat thz räknath eller mält" MB 1: 239. tha the fornempda tomp mäldes ok wtstikkadhis SJ 8 (1423). " tha fornempa kalgardz tompt mälDis" ib 38 (1426). " thetta är mält medh ny aluenne" ib 251 (1456). wi namom af the hälgha läst sannind hwariom enom wara atirmälande mz the samu skäppo j hulke han mällir androm RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 269. " tholkin mäle ey iämlika" ib 1: 239. " vm nakor määlte hundradha fota iordh j langlikhet. ok swa mykit j vidhelikhet" ib 382. ib 2: 49. Fl 1160, 1239. SD NS 1: 646 (1407, gammal afskr.). Su 38. PM 9. 2) utmäta. att thet (godset) mäls i qwarstadum BtRK 64 (1396). - Jfr ater-, up-, utmäla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäla may have also been written as mæla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • määla.
  • -ir.
  • -te.
  • -de.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back