Mona

Old Swedish Dictionary - mona

Meaning of Old Swedish word "mona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mona
minnas, komma i håg. ä mädhan iak lifuer iak ma thz mona Iv 433. " idhart nampn iak ey mon" ib 810. " nw liffuer än mangen man thz moon" RK 1: 1455. Iv 4231. RK 1: 1007, 2606. til främbre riddara ängin mon än herra iwan konung yrians son Iv 1274. - opersonl. med ack. thz ma thik ä ful wäl mona Al 4316.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mon.
  • moon.
  • mwna RK 1: 1007 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back