Mona

Old Swedish Dictionary - mona

Meaning of Old Swedish word "mona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mona
1) bringa till mognad. thät (ɔ: brännvin) moghnar och heta boldha och andra byldh och bryther them Sex ekon tr 275. 2) mogna, bliva mogen. rudesere moona GU C 20 s. 531. biwg tha thet mognar skal snarlika skäras wp PMskr 201. ib 203. - til tess. .. trotthe atthasson komme til moghandhe (fel för moghande) mand Trolles Jb Bil 258 (1501). - refl. monas, mogna, bringas till mognad. mange bidha äffther ath thet (ɔ kornet) skal mognas wäl PMSkr 203. JMPs 527. - Jfr svartmonadher. m

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • moona GU C 20 s. 531.
  • moghna: -as JMPs 527; -ar Sex ekon tr 275.
  • mogna PMSkr 203 ;
  • -ar ib 201 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back