Stämna

Old Swedish Dictionary - stämna

Meaning of Old Swedish word "stämna" (or stæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämna Old Swedish word can mean:

stämna (stæmna)
L.
stämna (stæmna)
nar dödhin komber ok hafwer os stämpt Al 6148. - kAlla (ngn) till sammankomst. sammankAlla (personer)-. strax epther messone skulo Alla brödher ok systrar i gyllestugone stempnas SGG 131. her steen fiik saa ämpne ath daghen äpter sin her tiil hopa stämpne RK 3: 2181. här steen. .. leeth rijkesens raadh tijll hopa stämpna ib 2827. instämma, stämma (för räta). omnes cognatos & propinquos. .. secundum leges terre rite & legAliter cituai quod wLgariter Dictur stæfnæ Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 2. 279 (1299). hwar til annan käromAl hauer, tha late han stempna som käre wil RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 37 (1413, orig.),. - med personens dat. han sum kopt hawär stenner hinum sum vinäþe SR 1. - med personens ack. þän som stämþer varþer honum at suara Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 638 (1347). " ho som stempdher wordher" RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 38 (1413, orig.). " vthan the seen wider nampn til ltingz stämpde" ib 31 (1380). " rikesens men waro ther Alle mäste. .. konung eric theres sändebud tedan sände oc tha honom til rätta stämpede at yman xij vikor vid moresten wara oc thom ther til räte swara" RK 2: 5098. " han stäDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDen för rät" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 234. " för Alla doma, ther han stäDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDher wardher" Lg 3: 49. hwar sin gillesbrodher stempner aff gilleno til häreds dom SGGK 108. " then som swa haffwer stempth beDis loff aff Aldermannenom stempna han for konunx doom ok then som swa stemper wardher gange aff gilleno ib. "
stämna (stæmna)
3) bestämma el. utsätta (ting el. sammankomst) för (ngn), instämma (ngn) till (ting el. sammankomst). med personens dat. och sakens ack. han skAl hanum um tiDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDaghens tämnä enät þing SR 31. 4) samamnkAlla (ting el. sammankomst). tha later han stämpna Almänt thing Fl 1047. ib 1984. " brwnsten stempde ting ouer Alt lanDit" Di 4. BSH 5: 114 (1506). stämna sik, styra sin kosa (till ett ställe), ämna sig (någonstädes). mädhan thu hafwer thik hingath stämpt Al 46791.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämna may have also been written as stæmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • stämpna.
 • stempna.
 • stäfnä SD 2: 279 (1299).
 • -ir.
 • stempnar RK 2: 1406. impf. stempnde: -om SD 6: 156 (1349? gammal afskr.). stämde MD (S) 234.
 • stemde ST 307, 308 312 ; Di 24.
 • stämpde RK 2: 5098, 5338, 3: 434 ;
 • -o Al 1685.
 • stempde RK 1: 776, 916, 2: 910, 1318, 3820 ; Di 4, 20.
 • stämþer SD 5: 638 (1347).
 • stämdher Lg 3: 439.
 • stempder SGGK 108.
 • stempnadher ib 1§04. n. stämt Bu 523.
 • stämpt Al 4691, 6148 ; saman stämpt ib 8552.
 • stempt Va 51. saman stempt ST 303.
 • stempth SGGK 108 ),
 • stämna saman , 1) sammankalla, kalla till sammankomst el. möte. the stämpdo saman allan thera mogha Al 1685. marsken. .. stämpde the dalakarla saman RK 2: 5338. " norre hallandh stempnar han samman j sender" ib 1406. 2) sammankalla el. utsätta (sammankomst). tha stempde bertughen saman eth hoff RK 1: 776. - Jfr saman stämna. stämna utn uppbåda. at herra bänkt stenson laghman i närke oc olof griis. .. hafdho stämpt alt landith. . närke wt til närio aa at rensa. .. kunungx vatnen VAH 24: 320 (1422). wilkinus koning stempe wt en offmyken här Di 20. Jfr utstämna. - JJfr hem-, in-, lagh-, þing-stämna samt ostämder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back