Stämna

Old Swedish Dictionary - stämna

Meaning of Old Swedish word "stämna" (or stæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämna Old Swedish word can mean:

stämna (stæmna)
L.
stämna (stæmna)
1) till bestämd tid och ort utsatt sammankomst, möte. kennis. .. mik hawa giwit. .. giisle. .. fulla makt ath lagbiudha mit gooz. .. a härazthiinge, stämpnum oc laandzthiinge Vg Fornmt III 7-8: 150 (1373). ib 153 (1377). om gillesstämma. item olauo in fundo conuiuli v marcas in stempna HLG 1: 25 (1427). ib. ib 46 (1442). " item om fredagen tha vy hollom stempne, viij ortugh for sallath och for iiij ortugh soker ib 2: 93 (1519). Jfr fästinga-, gipta- (Sdw 1: 401), kirkio-, sokna-stämna. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämna may have also been written as stæmna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stämpna.
  • stempna.
  • *stämno bref
  • stempnäbreff )
  • *stämno dagher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back