Stämna

Old Swedish Dictionary - stämna

Meaning of Old Swedish word "stämna" (or stæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämna Old Swedish word can mean:

stämna (stæmna)
L.
stämna (stæmna)
1) till bestämd tid och ort utsatt sammankost, möte. han kom okalladher til thera stempno Bil 589. " sm förste kalladhos til hwaria stämpno oc radh" MB 1: 404. " badhe a thingom oc stämpnom" SD NS 2: 227 (1409, afskr. i viDim. fr. 1413). BSH 5: 304 (1508). " a ting oc steffno kunde han wäll tala for sik" Di 129. " a tingä stäffnä (för a ting oc stäffno el. a tingom oc stäffnom? orig.: a þingum oc stefnum) kunde han wäll tala ib. the fyre bröder toko een stempna" RK 1: 646. " the fogte han ther stämpna ladhe" ib 2: 9049. " tha swenäna vilia thera stempna haldha" SO 5. " tha bröther halla stempno" ib 22. ib 24, 26, 51, 69. SGG 131. " kalla lstempno sama (för saman)" SO 23. ib 14. " thyswar skulu thwe om arith aff radhe offwer wara stempno SOm ar (for är) daghin äpther sancta miklis dagh ok xiij dagha äpther pascha" ib 24. " skal huar brodher. .. sökia stempno" ib 67. tha brödher til stempno koma ib 52. " gör nokor olyudh i stempno ib. drager nokor knijff i stempno lib. "ib 25, 27, 111. SGGK 108. " scal lhan thz kungöre fore companijs brödrom i theris tempna tha the saman äre" SO 110. " tha rettha stempnar holles schole om walburgamessa och mickelsmessan huilken ä'MBetz brlder sick tha forsumer aff stempnan böte ena halwa maRK peninga ib. landra sletta stempnar om aarit" ib 111. lib 98. ltha. .. höghesta stempna hollis ib 144. ib 153, 154, 194, 201, 202. " i swa dana matho SOm the wthfästo a stund och stämpno" SD NS 2: 9 (1408).
stämna (stæmna)
2) stämmodag, bestämd dg el. tid; fardag el. flyttningSDag för tjenare el. arbetare. wm swen skils wth husbonda inna stempna SO 14. - Jfr alDin-, ars-, bolagas-, drykkio-, fästnaþar-, fästninga-, gilDis-, gipto-, hamna-, kiRKio-, lagha-, legho-, liþ-, prästa-, radhstuvu-, skräddara-, SOkna-, SOmar-, tompta-, þing-, þings-, vigsla-, öl-stämna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämna may have also been written as stæmna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • stemna SO 26 ;
 • -o ib 14, 26. stämpna. stempna: -or SO 154, 194, 202.
 • stempma.
 • stäffna.
 • steffna.
 • -or.
 • -ar SO 98, 110, 111, 153),
 • stämno dagher
 • stämpde- BtFH 1: 174 (1506).
 • stampdis- ib 237 (1506) ),
 • stämnofriþer
 • stämnu- )
 • stämnomal
 • stämpno )
 • stämno män
 • stämnu- )
 • stämnomanna eþer
 • stämnumanna- )
 • stämno stadher
 • stämpno- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back