Stränger

Old Swedish Dictionary - stränger

Meaning of Old Swedish word "stränger" (or strænger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stränger Old Swedish word can mean:

stränger (strænger)
STyf, hård, oböjlig. 1) STräng, allvarlig, eftertrycklig. lhaffuer. .. myn herre her STränk vtbod saa ath alle lfriborne men skole vi vid terass frälsse STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 198 (1495).
stränger (strænger)
2) STräng, obeveklig, skoningslös, nogräknande. om peson. ath koma for then STränge domaren FH 6: 67 (1486). STräng, noggrann. om sak. vtkräfuir han af honum swa myklo trängara räkinskap STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 69. - STräng, försakane. han. .. läth alt läntelika. .. aff sine gudhliko STränge liffwirne ST 155. - STräng, skapr, hård. epter thet ath sadane STrengh reth warth aflagder STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 80 (1481?). " wndy STränga likamlika näffzth" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 26.
stränger (strænger)
3) STräng, svår. " wintheren är nw saa STaRKer och STrängher" RK 3: 3631. 4) STaRK, duglig, mäktig, framSTående. ss hedrande epitet (gifvet åt riddare; motsv. Lat. STrenuus). velbyrdoge oc STrenge her ake STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 2 (1471, samt. afskr.) erligh velbordigh herre och STrenge riddare her swanto nielson sweriges rikes marsk ib 252 (1500). ib 251, 254 (1500). 257 (1501), 258, 291 (1501). erlig welbördig man och STrenge riddere, her erich twresson, höutzman pa wiborgh FM 252 (1505). ib 356 (1508). - Jfr STranger.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stränger may have also been written as strænger

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • stränk BSH 4: 198 (1425) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛅᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back