Stränger

Old Swedish Dictionary - stränger

Meaning of Old Swedish word "stränger" (or strænger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stränger Old Swedish word can mean:

stränger (strænger)
sträng, rem, snöre. 4) sträng på ett musikaliskt instrument. aff. .. psalterio aff x tattom ällir stränghiom Mecht 224. 5) sträng, klocksträng. thär mädh skal han (ɔ klockaren) halda til domkirkonne färdugha strengher men til sokna clokkor besorghe strenger kirkie wärdhen ÅK 63. Jfr 11.
stränger (strænger)
8) bågsträng. " waaro förnötte strängiana j arborsthen PMskr 166. 9) snara för djurfångst. Jfr J. Sahlgren, Namn och bygd 8: 161, Social-Demokraten 19/5 1923, Ark. f. Nord. Fil. 46: 111 f., Strängnäs stads historia 47 ff. 10) stråle. solin mz sinom synlegha strängh (radio)" SpV 282. " dagranden oprinnande wtspredhir mz skeneno sina blomstirlika strängia (radios)" ib 580. 11) jordstycke, vars avkastning användes till underhåll av klocksträngarna i en kyrka. Jfr G. Knudsen, Namn och bygd 34: 89 f. cloccheren. .. ther han ey haffuer bool wthen blotte strängen Arnell Brask Biᴵ 33. - Jfr ankara-, ankaris-, bugha-, hampo-, harpo-, kabel-, klokkostränger samt klokstränge.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stränger may have also been written as strænger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • strängiar , ack. streng(h)er ÅK 63. ib),
  • *strängia görare ,
  • *strängia lekare
  • *strängia lekirska [ss]trengha lekerska),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛅᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back