Stränger

Old Swedish Dictionary - stränger

Meaning of Old Swedish word "stränger" (or strænger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stränger Old Swedish word can mean:

stränger (strænger)
1) strängaspel, spelande på stränginstrument. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 418.
stränger (strænger)
2) strängaspel, stränginstrument. " haffwanDis. .. stränghio lock sötelika liwdhande" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. q harpor oc fidlor oc alsköns strengelek Di 108.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stränger may have also been written as strænger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sträniar.
  • strängier SO 305.
  • stränger ib 291, 293, 305.
  • strängiom) ,
  • strängia leker

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛅᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back