Svar

Old Swedish Dictionary - svar

Meaning of Old Swedish word "svar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svar Old Swedish word can mean:

svar
adj. 1) tung (till vigt). hwart et wogh. .. hAlff thridhia hundrath wikter swara Al 8783. " swar ängilskir nobil" FH 3: 34 (1443). ib 132 (1448). för xxM [2000] nobla swara RK 1: (sfgn) s. 191. konigin. .. miste enä barza. .. hon. .. bar väl lxxx [80] läster svar ib 2: 1762. " the swaara skip" ib 3: 282. " the hängde swar panzar widh thera föther ib 705. rördhis han til wredhe, oc sprang opp, wiliandhis opp resa iomfrwna aff iordhenne, än lhan förmatte henne hwargens röra, thy at then häLge ande giordhe henne swa swara oc twngha" Lg 3: 311. 2) tung, grof. skikka ower the swarastha hestha, och the lettastha liffwe igen BSH 5: 157 (1507). 3) staRK, betydlig. richesens fiende, the oss offwer handen ära medh stoor, swaar mact BSH 5: 11 (1504). FM 188 (1504).
svar
4) stor, synnerlig. " thetta scriffs med sware hasth" HSH 20: l58 (1506).
svar
5) tung, tryckkande. svår. skatten war them Alt for swara RK 2: 681. lidher swager (för swar) twnga ther före BSH 5: 491 (1511).
svar
6) svår, häftig. ledh hon swara pino Lg 3: 415. ib 397. " i swarom krankdom ib 409. girnandes at see oc höra ändan thäs swarasta stridz oc pino" Su 195. - häftig. stak, djup, innerlig. enga ledhis haffde thu thz format at see, ällir höra, wtan swara oc änkelika waRKunnan Su 215.
svar
7) svår, skarp, hård. " wart stridhen swaar oc twngh (ingravatum est bellum) m0te beniamyn söner" MB 2: 136. 8) svår, hård, bister, egein. o,m person. en konungh war j girughet ilt klok ok swa swar MD (S) 308. 9) svår, besvärlig. om person. med dat. qwinna thu äst mik mykith swaar Al 1613. 10) svår, Allvarsam, grav, skapr. för. .. swora aaklagan (grauium querelarum) Alla rikesins manna SD 3: 413 (öfvers. i gammAl afskr.). 11) vidrig, vederstygglig? riffw the ok slitw theres vslasta ok swarsta (för swarasta? dock snarare för swartasta; Lat. texten har teterrimas) kynner ok kinbeen LFK 217. - n. adv. svår, på ett betungande el. tryckande sätt. gestis Aldre swarare j thera dagha RK 1: (sfgn) s. 188. - lJfr forsvar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • swaar.
  • swor FM 188 (1504)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back