Svar

Old Swedish Dictionary - svar

Meaning of Old Swedish word "svar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svar
1) tung (till vikt). vijᶜ swaaghre engelska nobla ArfSTv 105 (1474). - tungt väpnad. Troj 111 (se under 2), 177. j thz samma kom polidamas troyan mz myket swordt folk oc wndhsatthe troyaner j syn STarka mäktoghet ib 177. 2) tung, grov. alla kommo tha j landh mz swårtt folk oc mz swara häSTar Troj 111. 12) dyr, STarkt förpliktande. om ed.. .. medh sin swara eedh sweriende, medh gratande öghen sägiende. .. STb 3: 188 (1494). medh drepelige sware edher K. Hum. Vetenskapssamf. i Lund årsber. 1948-49 s. 47 (omkr. 1514, H. Gadh). - Jfr ivirsvar. - (swar för sar. Jfr Sdw 2: 1310. höffuidzmannen. .. haffwe med sigh noghz ath hielpa til medh, ther swara wardher, ther läkiere ere ekke thil STädis Arnell Brask Biᴵ 19).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • swårdt Troj 173.
  • swärtt ib 111. swordt ib 177. pl. nom. m. swaaghre Arfstv 105 (1474) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back