Svar

Old Swedish Dictionary - svar

Meaning of Old Swedish word "svar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svar Old Swedish word can mean:

svar
L.
svar
om bemötande af fientligt anfall. thee finGO swar BSH 5: 167 (1507).
svar
2) svar, svaromål. thökte mik thz rät vara, lman kalladhe them siälff her til swara Fl 1707. " vill han egh till swars koma" SD 5: 377 (1314, nyare afskr.). vtan þän SOm akyäres se til swars ib 480 (1345, nyare afskr.). ib NS 2: 35 (1408, i vidim. af 1411). BSH 5: 379 (1509). " stande then sielfuer ther om til swars SOm gherningen giort haffuer" SO 148
svar
3) förvar, ursäkt, invändning. " the quinna ey wil ganga göra hon fyndir mykit til swars (obuia verbas polit; motsv. Danska text: maa møghet føræ bæræ)" GO 634. - Jfr and-, draFls-, for-, gen-, hughnads-svar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • swaar )
  • svara lös ,
  • svara lösa ,
  • svars lösa?
  • -lös )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back