Þäkkia

Old Swedish Dictionary - þäkkia

Meaning of Old Swedish word "þäkkia" (or þækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkia Old Swedish word can mean:

þäkkia (þækkia)
L.
þäkkia (þækkia)
1) täcka, förse med tak, lägga (el. laga) ta på (ngt). han. .. hänte tilsamman gräs til at täkkia sin cella EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 666. " täkta praama Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 287. at myn herre, han skriffuer landet til om then viborgx stadz mwr, at han bliffuer täktter fför en han mere ok värre fforfAller" FM 542 (1512-13).
þäkkia (þækkia)
2) genom take el. lagning af tak bereda skydd mot ngt). dwrp täkkia SEG 115.
þäkkia (þækkia)
3) täcka, betäcka, öfvertäcka. hwsith war owan thäkt mz thrässkyns tiälom MB 1: 495. thenne bonadher war ey at enast ther fore, at thäkkia hwsith mz, oc til fäghrind ib 496. " holde oc thäkte gudz ära berghit mz et sky" ib 343. " tässin samma brädhin skulu waara wndir aat thäkt mz kooparskiffuom for eldz skuld" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. " hon (källan) är Alla väghna mz rosir thakt (ändradt till om thakt)" Iv 349. mz blomster ok löff var hon (källan) swa thakt mic thocte thz matte ey rEGhna swa at thz matte ther genom ga ib 387. " örs ok man a maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKinne la hans gylte hiälm var thakt mz leer" ib 1664.
þäkkia (þækkia)
4) skydda, försvara. the baner waro täkt mz sa dana akt the reddes ey Alla danmaAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKs magt Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8613.
þäkkia (þækkia)
1) hölja sig, skyla sig. swa ära wara qwinnor ey kläd mz lööff oc gräs the thäkkia sik Al 6363.
þäkkia (þækkia)
2) skydda sig, försvara sig. sigh mz skiölle thäkkia MD (S) 241.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkia may have also been written as þækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • þäcker SMLB 18: 7. impf. thäkte MB 1: 313.
  • thäkter: thäkt MB 1: 495, Bo (Cod. B) 344; Bir 4: 85.
  • täkter.
  • täkt RK 2: 8613 ;
  • täkta ib 3: 287.
  • täktter FM 542 (1512-13). täkther: offwirtäkther MB 2: 361),
  • thäkkia sik ,
  • thäkkia ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back