Vin

Old Swedish Dictionary - vin

Meaning of Old Swedish word "vin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vin Old Swedish word can mean:

vin
L.
vin
1) vin. " vände han vatn ii vin" Bu 72. " han. .. skänkte hanom etar i vine" ib 494. " han drak aldre vin älla nokon druken dryk" ib 194. Bil 82. " viin ok miödhir oc andre staRKe drykkia" Bo 133. " noe. .. plantar willa wiinqwista, oc fik ther aff wiin" MB 1: 173. " görom waar fadher drukkin aff wine" ib 196. " nar vinit komRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir fore herran drykkir han stundom af medel vineo som lätare är ok ey altidh af thy bätra ok staRKare vineno" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247. thz vinit smakadhe honom bätir ok war sötare j them timanom ok ey wt giutir herran thy hällir thz bätra vinit oc forsmar ey for thy godho vini vtan göme them til sin hedhir ok nytto ib. " thera lifwerne är mik sötare än hanagh ok lustelikare än nakot viin ib. enna hand vinbär sua staRKt at thz vinit ther j är gaar vt vtan press" ib 2: 292. " öll ok most miöd ok wiin war allom mannom ther ospart" RK 1: 2031. " vm allae then win och drök som tyle haffuer hantert oc vttapet ikelleren" SJ 326 (1465). " the gode män som wijn föra til staden" MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 58 (1474). laghen ludha, at alt wijn schal föras in i stadzsens kellara ib. " satte han til pant for sig for han kom vt i [I] aam basterth for edre sak met swa skel, an skulle fare til stocholm met then annet win och komme swa igenn jnnen jwel oc lösse then aam bastert igen. kom han eky jnnen jwel igen, tha skulle wynen höe eder til" FM 216 (1504). tagh alwn oc rökilsze, oc stöt tz smat oc siwd i gamalt viin LB 7: 222. " aff brenth wiin" ib 127. han hafuer fwnnit liist oc konst, hurw man skal brenna tz watn. som forlenger menniskiona liiff, tz vatnit skaj brennas aff röth vin, then tz ey haffuer, han brenne tz aff hwiit vin ib. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 418.
vin
2) vinqvist, vinqvistar. " thu war. .. mädhir win wndhir thin ögon slaghin Sv. Böner 54. "
vin
3) vin, vinstockar? " rensa wiin ok huMBla gardha" MD (S) 282 (måhända bör dock efter wiin underförstås gardha, i hvilken händelse stället bör föras till vingardher). - Jfr bränne-, glödh-, midhal-, mässo-vin.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viin.
  • wyn )
  • vina tekn
  • viina- )
  • vins drykker ,
  • vins tekn
  • wiins- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back