Vin

Old Swedish Dictionary - vin

Meaning of Old Swedish word "vin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vin
gräsrik mark, betesmark, ängsmark. i ortnamn. Jfr Rygh, Norske Gaardnarne, Indledning s. 85 f.; Sveriges Ortsnamn 12: 1. viniähäräd (winnahäräð i var.) VGL I þl. in. .. viniähäräðä (vinähäräð i var.) VGL I VK. vena heredh SD NS 2: 512 (1412). " wena härat" ib 592 (1413). wäneheret Urk. fr. 1481 enl. Sveriges Ortnamn 12: 1. venne heret BSH 5: 612 (1520). Jfr vinatoller.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • viniä.
  • vinä.
  • winna.
  • vena. venne. wäne),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back