Vin

Old Swedish Dictionary - vin

Meaning of Old Swedish word "vin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vin
bemödande, omsorg, vinn. " han redde kost mz Vallius. 1850--54.">Digher win" RK 1: 1178. " mz store win" Lg 3: 261. - giVa sik vin, bemöda sig, vinnlägga sig, lägga sig vinn, göra sig vinn, använda omsorg, göra sin flit. gudh veet. .. huru granlica hon gaf sik vin vm at vpfostra han Bo 5. huru hon sömar oc spinVallius. 1850--54.">Dir oc väfwir trolica. ok gifwir sik ther stora vin vm ib 18. " vm thu. .. gifwir thik alla vin vm huru thu skalt göra thina siäl gudz brudh" ib 46. " jak skal. .. gifwa mik vin oc göm om at taka matelica af brödheno" ib 133. ib 35, 67. Lg 816. " hon giffwir sik ekke alla win wm at hon matte faa fulkomplika brudgommans sötma" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 110. han. .. gifwir sik vin uppa ok akta huru han moghe framledhis bewara sik af them thingom ib 1: 283. - läggia vin, d. s. mykin win war ther a laakt a kost ok a werdelikheth RK 1: 3583. " nakat annat skalt thw ey vilia hawa. ey astunda. ey läggia vin aa thz rökta" Bo 128. " han lagdhe alla vin vppa (totas vires adhibuit) at the tw. .. komo saman j hionalagh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 23. " tw lagde mykin win vpa at läkia hanum" Vallius. 1850--54.">Di 193. " läg win om at thz mag än ske" ib 37. " the villo. .. medh liiff och makt leggia ther om vin at the villo haffwa konungen jn" RK 2: 5546. " lade iag om win mz alle myne match hylla till mig bade land och städher" ib 3: (sista forts.) 4382. - läggia sik vin, d. s. han lagdhe sik alla win wm at ödha cristindom Lg.">Bil 470. " the lagde sig alle ther om win at göra engelbretz wilia" RK 2: 2456. haffe. .. gawin lakt sik ther allä win om, at han skulde komma j philäs kerlek Va 34. wil jag. .. legge mig won om met thi ramw Borgere oc anderstadz hwre jak kan, t jak an fa noget öll oc sende eder ower i waar FM 215 (1504). ib 510 (1511). bachides. .. lagdhe sigh alla vin om. huru han kunne ionatham fangha MB 2: 246. " hans mz brödher lagdho sik stora win om honom lösa" Lg 3: 692. " hon är lat til gudz thiänist. .. oc alla win läggir sik wm kropsins oc buksins röktan" Su 355. ib 426. Lgren. 1875.">LfK 145 (på två st.). RK 2: 7360, 3: (sista forts.) 4495, 4556. BSH 4: 6 (1471). " owerwinna thetta riike lagde han siig win" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 264.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wind RK 3: (sista fort.) 4556),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back