Vis

Old Swedish Dictionary - vis

Meaning of Old Swedish word "vis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vis
vis, sätt. i förbindelse med föregående prep. och gentivbestäming. en köPMan förer slädhan i köpskaps win (d. v. s. såsom han i den hade handesvaror) BSH 4: 352 (1503). " thet är ingen mer brutit haffuer en jac i fiende wijs moth hans nades fadher" ib 5: 626 (1520). pa qwanswis PM 66 ; jfr qvant. - a kors vis, i korsform, korsvis. moyse. .. räkte op badha sina armaa kors wiis MB 1: 325. - i kors vis, d. s. funno. .. alla daggena falna j korsswilis (motsv. ställe Lg.">Bil 318: j cors like) Lg 994. " hon. .. lagde henderna i kors wisth for brysthet" ib 3: 94. " skal han i kors wiis läsa thenna orden" LB 7: 12. - Jfr aþru-, kors-, liker-vis samt visa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • wiis.
  • wijss.
  • wisth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back