Vita

Old Swedish Dictionary - vita

Meaning of Old Swedish word "vita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vita Old Swedish word can mean:

vita
eg. se. I.
vita
1) se till, se efter, (söka) taga kännedom om, (söka) taga reda på, undersöka. vit om thu thz känna ma KLemming. 1844.">Fl 1367. " faa granlika witat (laiKLemming. 1871--73.">ST vraigen und besein) hwat the äro heldir her ellir ther" KLemming. 1871--73.">ST 32 far til thinna brödhra, oc se hurw the fara, oc wit oc wiisa mik hwath ther görs KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 230. " skulu þe SOm Vapnsynänä skuþä af konungens väghn, vita hans forfKLemming. 1862.">All med hwat skyälom han vil viþer Fräsle skiliäs" SD 5: 477 (1345, gammKLemming. 1862.">Al afskr.).
vita
2) förnimma, erfara, få kunskap om, få veta; ofta svårt att skilja Från 3. iohannes oKLemming. 1871--73.">STe aff guþiÉ at KLemming. 1862.">Alle hans bröþar apoKLemming. 1871--73.">SToli viKLemming. 1871--73.">STen þätta Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " iak vil thässe tidhande vita" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 595. " þ är eg mer lofat at vita än se oc höra andelika" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. jak latar thik see nu ok vitta (videre et scire) rätuiSOnna sannind ib 3: 105. uenciani lagdhu. .. hälagh ben j en pilara aff marmor KLemming. 1871--73.">STen swa lönlika: at ängin gate witit Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 252. thager drotningen fik thz vitha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 624. - lära känna. manz howudh oc änlite SOm. .. man faar vita mz KLemming. 1862.">Alla världena Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 213. - förnimma, förmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, Vara vittne till? gudz tiänirska. .. gat ey längher witith (aMPlius non suKLemming. 1871--73.">STiens) pukannas orolikhet Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 414.
vita
3) hafVa erfarit, Vara underrrättad om, hafVa kännedom el. kunskap om, veta; ofta svårt att skilja Från 5. med ack. jak vet KLemming. 1862.">Al thing KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 105. " veKLemming. 1871--73.">ST þu mina möþo" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. " andreas sagþe sik eigh vita väghen" ib 133. hafdhe mannin ey tha hälder witath annars mantz hugh än wi nw witom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 94. " huilkin SOm wet oc kan landzsin fKLemming. 1862.">Al oc sidhwänior oc wet bäzt warn thunga oc fatighdom" BSH 1: 185 (1386). " faa wita thiandis mans tharff" GO 1080. " ther af wet iak thäs bätre visSO, SOm iak hawer siälfuir. .. thz KLemming. 1862.">Alt granlika seet" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 500. ängin thera thz viKLemming. 1871--73.">STe Fr 1991. " hafdhe hon vitadh thz for san at thz Vare herra iwan. .. hon hafdhe han ey vntfangith väl" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 5637. " with thz for fulla wisSO" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 136. " bätra riddarskap jak ey weyt jnnan KLemming. 1862.">All criKLemming. 1871--73.">STenheth" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2718. " tha sagde hertughin engen wita then them ware swa wel rätte" ib 2011. " ha er then bezKLemming. 1871--73.">STe ther jak weeth" ib 408. " the saki i vitin mz honom (veten med honom, veten honom Vara skyldig till)" KL 383. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 379. " huilken hosBonda tz weth mz sin swen ock dyll tz ma hanom" SO 147. - med undeförKLemming. 1871--73.">STådd ack. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. - med två ack. wita han wara wäldoghan foghot ower KLemming. 1862.">Alt egipto rike KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 239. naar thu veKLemming. 1871--73.">ST thik rätlika brotlikin i thino samwiti Ber 248. iak wet mik orättän Va 37. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 315. - med ack. och inf. þe viKLemming. 1871--73.">STo han wara sniällan i viiSDom KL 189. then är gerna räddr, sik wet brutlikan wara Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (57, 25). thw FreKLemming. 1871--73.">STas mäKLemming. 1871--73.">ST om thw wäKLemming. 1871--73.">ST thik ey FreKLemming. 1871--73.">STas MP 2: 57. " then KLemming. 1871--73.">STund the wiKLemming. 1871--73.">STo konungin liwa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2619. - med sats inledd af at (thät). witande at äncti är wyssari än döþrin SD 5: 561 (1346). " ihesu chriKLemming. 1871--73.">STe, SOm väl veKLemming. 1871--73.">ST at iak är skär mö" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 419. " hafþe þu vitit at konungin ville eg lyþa" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. vi vitom KLemming. 1862.">Alle at thu äKLemming. 1871--73.">ST föddir i löskioläghe KL 381. " jak weth wäl at herran gudh haffwir idher giffwit landit" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 6. vit at thz är dighr ok hedrik häMD, at tu förlatr ouinom thera brut, tå tu hauer wKLemming. 1862.">Ald ok änne at hännas äpte wilia tinom Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (56, 25). thu skKLemming. 1862.">Alt. .. vita at än thot maria del är bäzKLemming. 1871--73.">STir tho är ey for thy marthe deel ondir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 178. " ma thw veta, at swantas huKLemming. 1871--73.">STrv är död" BSH 4: 195 (1495). vm sidhe wart keysaren til witande (fick kejsaren veta; wart eme zo wissen) at hanwars herra kiortil oppa hafdhe KLemming. 1871--73.">ST 361. " huru mic Var til vitande vordit thät han sculde haffuo vithnit thät at thän samo bäncth ture SOn skulde haffuo döth eptir hans fadher ArfKLemming. 1871--73.">STviKLemming. 1871--73.">STen emellan Erik EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSSOn och Ture TuresSOn 15 (1461). - med objektsats utan inledande konjuktion. jak veyt i maghen ey konung oKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBära" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 194. med indir. Frågesats. weKLemming. 1871--73.">STen KLemming. 1862.">Aldre hwem han skulle thro KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9345 ; " jFr 9. ty skKLemming. 1862.">Al han wita hVadh dygdh älla odygdh är, at han må wita hwadh han skKLemming. 1862.">Al fyFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia ella KLemming. 1844.">Flyghia" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 17 (43, 18) ; jFr 9. thu veKLemming. 1871--73.">STh ey j hwat brunne länkKLemming. 1871--73.">STh är Vatn GO 574. mange viKLemming. 1871--73.">STo huat þem skulle suaras fyr än þe tKLemming. 1862.">Alaþo KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 182. at vi eg vitum. .. huat i hafin rätta tro ällar eg ib 184. " viKLemming. 1871--73.">STo þe fyr än KLemming. 1871--73.">STiþin (för KLemming. 1871--73.">STriþin) byriadis huru hon ändaþis" ib 1823. " ey wita män hurw the skulo sit liiff oc lifnath KLemming. 1871--73.">STyra" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 78. iak wiKLemming. 1871--73.">STe ey hwadhan the waro. .. oc ey weth iak huart the ginGO ib 2: 5. " hertoghin wiiKLemming. 1871--73.">STe ey hwar the waro" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3134 " wiKLemming. 1871--73.">STo ey nar the komo ather " ib 111. veta, ss vittne kunna intyga. i eder och bedyranden. þät viti KLemming. 1862.">Allä guþa (treKLemming. 1871--73.">STo deos desque). at þu scKLemming. 1862.">Alt (Cod. C: thz wita KLemming. 1862.">Alle gudha oc gudhur thu scKLemming. 1862.">Al 1008) KLemming. 1862.">Alla pino FreKLemming. 1871--73.">STa Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 414. " veet thz gudh iak Var ey gladh KLemming. 1844.">Fl 1424. män weet saghde herra iwan. .. iak thik illa an thz thu mik thz ey förra tedhe" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 524 ; jFr maþer 5. - veta, veta föreKLemming. 1871--73.">STå, veta Vara att vänta. med dat. och ack. hwath diwr the finGO at bita wissandödh skulle thz sik wita KLemming. 1862.">Al 5194.
vita
4) veta, kunna finna. med ack. wete wij ey annar radh, wtan taga mwnkaholmen in BSH 5: 144 (1507). - med dat. och ack. nero viKLemming. 1871--73.">STe sik enga roo. for än han viKLemming. 1871--73.">STe paulum hKLemming. 1862.">Alshuggin Vara Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 127 ; jFr 3. hans härbärges husBonde rädes at hanom mon morþet vitas ok viKLemming. 1871--73.">STe sik ängte tel raþa Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 171. jnghen hielpp och råd the sig wiKLemming. 1871--73.">STe KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5567. " weth iak mik inghen roodh om mKLemming. 1862.">Alt" FM 369 (1508).
vita
5) hafVa sett, hafVa gifvit akt på; veta om, känna till; känna. med ack. ärmiten saghþe. þu saat väl eet sund þa þu hit fort. .. cr[i]SOforus saghþe uäl vita sundet Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 498. " thoko vp kroppana. .. oc lagdho j en KLemming. 1871--73.">STadh thär gudhi Var viterlikt, oc engin annar weet" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 851. " baFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Biloniam sagh iak KLemming. 1862.">Alregh, oc dyuara gardhin wet iak ekke" KLemming. 1871--73.">ST 19. hulkin sötma ängin veet vtan then han smaka KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 372. onytteliko biin vita ey (nesciunt) thenna andan ib 1: 260. " swa SOm man ey vitande (ignorans) sin gudh ib 124. vm han hafdhe han viKLemming. 1871--73.">ST (si insum scVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Ivisset). han hafdhe slitit forradharin sundir mz tannomen" Bo 173. " hulkin nu tholande orät af syndoghom veetz ey älla aktas af thöm" MP 2: 181. " iak wet ey (nescio) idher" Ber 74. " än iak skodha mik ey wet iak mik ey (nescio neipsum)" ib 230. ib 87. - med prep. af. ther lifdhe maria magadKLemming. 1862.">Alena swo at änkte folk wiKLemming. 1871--73.">STe af hänne (incognita) XXX ar Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 271. " han viKLemming. 1871--73.">STe ey aff hans fingerin" Fr 2557. - med prep. til. min fadher veet ther änkte til thz iak är giffter Fr 1249. - veta, hafVa erfarenhet af. med prep. af. thu vet ey aff annur KLemming. 1844.">Fl 1369. " thän är gladh SOm ey weth aff wanda" GO 479. - känna till, förKLemming. 1871--73.">STå sig på, förKLemming. 1871--73.">STå. med prep. af. KLemming. 1862.">Almogen wiKLemming. 1871--73.">STe ey aff hans liKLemming. 1871--73.">ST KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2878.
vita
6) hafVa känning af, hafVa råkat ut för? bätra är wita eldh i byn än ondan wana GO 727. ib 480.
vita
7) känna, kunna åtskilja. med ack. sagdhe han sik ey wita ben for ben sancti KLemming. 1871--73.">STepani älla hänna Bonda SOm badhe laghu saman j thwem silfscrinum Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 285.
vita
8) veta, hafVa lärt känna, kunna. med ack. the skullo mera wita SOm androm skullo lära KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 348. huat skKLemming. 1862.">Al man radha för än han weyt tokt ok snille ok ädhehKLemming. 1862.">Alyert KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 212. " then ära weth" MD (S) 284. - känna, hafVa insikt i. med ack. hon hafdhe osighelika aKLemming. 1871--73.">STundan at vita the heFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha scrift Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 503.
vita
vitande (-is),
vita
1) SOm är värd att veta, SOm man bör veta, SOm är att mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. är wrtandhe at här karl. .. haffde äpther sik thwa söner BK 211.
vita
2) känd, bekant, uppenbar. fore þik är ingte lönt vtan KLemming. 1862.">Ald þing äru þik vitande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177.
vita
3) närmande sig till el. öfvergående adverbiell andvändning: vetande, med vett och vilja. hällir vildo the pinas äwerdhelika. .. än the vilden vitandis (scienter) reta mik til vredhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 110. " huru länge hon duäls vitandis j syndomen" ib 3: 178.
vita
4) SOm har fullt medvetande, SOm vid sinna sinnes bruk, vid full sans. Varþ hon lös af diäKLemming. 1844.">Flom ok väl vitande Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 205. " wardh mön j samu KLemming. 1871--73.">STundh wäl heel ok witande" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 326. " engin witandis man thänker at ängla äta thäskköns brödh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 323.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • vitta KL 320 ; MP 2: 57 ; Bir 3: 105 ; Ber 248, 249 ;
 • -as Bir 3: 468.
 • witta KS 9 (20, 9) ; MD (S) 202. wittha LG 3: 77. veta RK 2: 9421 ; BSH 4: 195 (1495).
 • weta Lg 3: 124 ; LfK 3.
 • vetha HSH 20 ;: 155 (1507); BSH 5: 515 (1512).
 • wetha RK 2: 8376, 3: (sista forts.) 5765; Di 246 ; MB 2: 213 ; BSH 5: 144 (1507).
 • wetta HSH 24: 153 (1518).
 • weyt ib 433, 2718, 3647.
 • vät VGL I S 1. wät VML II A 13: pr. uät SML (Cod. B) Add. 1: 3. refl. veetz Bir 3: 34 ; MP 2: 181.
 • vest Bu 141, 419 ; Bo 26 ; Ber 248.
 • vesth GO 574.
 • weyst RK 1: 3692, 3694.
 • wäst MP 2: 57.
 • wästh Lg 3: 111.
 • vet Fl 1369. " pl 1 pers. vitum. vitom. wete" BSH 5: 144 (1507).
 • vitin.
 • wita Di 116.
 • wethe HSH 18: 15 (1494).
 • vitho MB 2: 211. vita.
 • viti.
 • wythi TS 26.
 • viti Bu 414.
 • vit.
 • vesthe FM 510 (1511).
 • uissu ÖGL ES 8. visto. konj. 3 pers. pl. visten Bu 13.
 • vitit Bir 1: 114, 4: (Avt 182. witit Bil 252.
 • vitith Iv 4966.
 • witith Lg 3: 414.
 • witat ST 32.
 • vitadh Iv 5637.
 • witath MB 1: 94.
 • vist Bo 5, 173.
 • wist Di 80.
 • wiist Al 2610 ; RK 1: 3295 (i rimsl. med mist), 3642 (i rimsl. med mist). westh, se forvita),
 • vita af , veta af, veta om. the wtan fore äru wita ey aff (nescuint) fför än alt husit är elladh Bir 4: 10. the äru swa som thän ther forgiftilso smaka ok vet ey af för än etret dräper hiärtat Su 382. the skinande brende oc giordo mord for konung karl wiste aff eth ordh RK 2: 7762.
 • vita nidher , vetta nedåt. at hofwodhit weet nidher til jordh Bil 107. " han. .. wände thz op för wiste nidh" Al 1583. MB 1: 83, 317. Jfr nidher vita.
 • vita up , vetta uppåt. weet thz nidher a them (träden) som op weet a mannenom oc thz op som nidher weet a mannenom MB 1: 83. Jfr up vita. - Jfr for-, fore-vita.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back