Vita

Old Swedish Dictionary - vita

Meaning of Old Swedish word "vita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vita Old Swedish word can mean:

vita
, se forvita. n. with SML Kg 11: pr. uit ib i Var. uität STgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.">VGL I J 7: 3, 15: 1. vitit ib II J 36. witit skyälum vitä, at han sua goþän häST miSTe Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). " vitä sik hanum hawä guldet ib 480. witi forfal sijn" STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 79 (på två ST.). SO 78.
vita
2) anklaga, rikta anklagelse el. beskyllning mot (ngn). med perSOnens ac. at wita, hata oc lförsmå witra män ok rätvisa STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 62 (153, 67). - anklaga el. beskylla för (ngt), framSTälla beskyllning för (ngt). med sakens ack. for han. .. äpte þöm ok vite þiumnaþ Bu 170. - anklaga el. beskylla (ngn) för (ngt), rikta anklagels el. beskyllning mot (ngn) för (ngt), tillvita (ngn ngt). med perSOnens dat. (el. i dess STälle ack.) och sakens ack. köpmannen. .. witte them thifnadh STenianus. Se Lg.">Bil 970. ST 407. " at engin maghe idher odyghd wiita" MB 1: 224. " hans härbärges husbonde rädes at hanom mon morþet vitas" Bu 171. Va 37. " wittis henne hoor" MB 1: 224. ib 243. " ey witis the synd eller hug hanVallius. 1850--54.">Dine foe sina skuld. .. vtan thz witis hanVallius. 1850--54.">Dinne fore thy at hon hörir siälinne til" ib 142. " uitis þät riddärä" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). MSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 55, 56, (red. B) 59, 60. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 63, 65, 66. SO 296. " matte gudh ey meer wiita mannen än aasnan äller oxan oskälika gerning, än han hafdhe ey frälsare natwre til at göra got oc ilt eller lata" MB 1: 45. - rikta (anklagelse el. beskyllning( mot (ngn). han vitte sina husfru osanna sak Bu 420. STenianus. Se Lg.">Bil 111. " i thera kono offre, SOm sik skullo skira aff thässkyns wite, SOm bonde witer sina kono om hoor" MB 1: 480. - gifVa (ngn) skuld för (ngt), skylla (ngn) för (ngt). med perSOnens dat. (el. i dess STälle ack). och sakens ack. fae fram aftäkt SOm honum witis STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 78. " hwem witte drotningen barnit mik eller trälen" Vallius. 1850--54.">Di 120. " wm thän tima födde en hertugha dottir barn. .. ok witis enom Vallius. 1850--54.">Diäkan fadhers nampn (d. v. s. faderskapet)" STenianus. Se Lg.">Bil 237. " thz ma han engen wilta vtan sik siälfwan" MB 1: 292. " wijt thz ik sieluom at tu owislika bedhes" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 35 (89, 37). - påSTå (ngt) om (ngn), gifVa (ngn) vittnesbörd om (ngt)? med dat. och ack. marsken sporde them. .. hwat the honom skylla ville the swaradhe honom. .. enkte skyllom vy idher vtan goth. .. marsken sagde tridhia sinne är her naghan man jnne ther mich haffuer til at talal. .. ather swaradhe dalakarla. .. vy vithom jdher ey vtan dygd och äre STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4805. - tillvita, förebrå, lägga till laST. hwat hafwin j oss at wita ST 455. han haffde them ey annat wita STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3470. - förebrå, räkna till laST. iach kan thz see pa tik at thu hawer en innerlig kerlek til then vnga mannyn ther när tik siter, thz kan iach tik. .. enkte witä Va 41. - med dat. (el. i dess STälle ack.) och sats inledd af at. þe vitu þik at þu uaST syndoghom mildar Bu 78.
Alternative forms or notes:
  • viita.
  • witi TB 79 (på två st.). imperat. wijt KS 35 (89, 37).
  • vite Bu 170.
  • wite: -is UplL Conf. -adhe, se a-, for-vita. weth, se forvita. weet, se avita. ueet, se forvita. pl. vitu Bu 78.
  • witter StadsL Thiw. 2: 1 i var. vitär Bj 11: 1.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SML
Södermanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1838.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back