Vita

Old Swedish Dictionary - vita

Meaning of Old Swedish word "vita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vita Old Swedish word can mean:

vita
L.
vita
1) bevisa. " med skyälum vitä, at han sua goþan häst miste" SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). " vitä sik hanum hawä guldet ib 480. witi forfal sijn" TB 79 (på två st.). SO 78.
vita
vitande (-is),
vita
1) SOm är värd att veta, SOm man bör veta, SOm är att märka. är wetandhe at här karl. .. haffde äpther sik thwa söner Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.">BK 211.
vita
2) känd, bekant, uppenbar. fore þik är ingte lönt vtan ald þing äru þik vitande Bir 4: (Avt) 177.
vita
3) närmande sig till el. öfvergående i adverbiell användning: vetande, med vett och vilja. hällir vildo the pinas äwerdhelika. .. än the vilden vitandis (scienter) reta mik til vredhe Bir 1: 110. " huru länge hon duäls vitandis j syndomen" ib 3: 178.
vita
4) SOm har fullt medvetande, SOm är vid sina sinnes bruk; vid full sans. varþ hon lös af diäflom ok väl vitande Bu 205. " wardh mön j samu stundh wäl heel ok witande" Bil 326. " engin witandis man thänker at ängla äta thäsköns brödh" MB 1: 323.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • viita.
  • witi TB 79 (på två st). imperat. wijt KS 35 (89, 37).
  • vite Bu 170.
  • wite: -is UplL Conf. -adhe, se a-, for-vita. weth, se forvita. weet, se avita. ueet, se forvita. pl. vitu Bu 78.
  • witter StadsL Thiw. 2: 1 i var. vitär Bj 11: 1.
  • vita af , veta af, veta om. the wtan fore äru wita ey aff (nescuint) fför än alt husit är elladh Bir 4: 107. the äru swa som thän ther forgiftelse smaka ok vet ey af för än etret dräper hiärtat Su 382. the skinande brende oc giordo mord for konung karl wiste aff eth ordh RK 2: 7762.
  • vita nidher , vetta nedåt. at hofwodhit weet nidher til jordh Bil 107. - han. .. wände thz op för wiste nidh Al 1583. MB 1: 83, 317. Jfr nidher vita.
  • vita up , vetta uppåt. weet thz nidher a them (träden) som op weet a mannenom oc thz op som nidher weet a mannenom MB 1: 83. Jfr up vita. - Jfr for-, fore-vita.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back