Mal

Old Swedish Dictionary - mal

Meaning of Old Swedish word "mal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mal Old Swedish word can mean:

mal
L.
mal
1) mål, talförmåga. " jdeoma. .. proprietas loquendi in qualibet linGUa wlgariter mool" GU C 20 (hand 2) s. 7. thät (ɔ brännvin) är goth them maledh vil förgha och hwesser thät Sex ekon tr 275. 4) tungomäl, sråk. han tholde dödhen for allom thz är fore naghrom aff alla handha folke allom aalom eller thungom SvKyrkobr (Lucid B) 197. (hebreiska) är thz första maal, som adam oc eva taladho JMÖ 11. 5) sätt att tala, framstälningssätt, stil. j GUdz asyyn hulkens anlith är aldravänästa at see, maalet (eloquium) alder sötästä J Buddes b 168. 6) tal, det som talas, utsaga, ord. somlikom giffs wisdomsins mal (sermo) j himlomen somlighom j wärldinne SpV 521. 9) mål, sak, ärende, fråga. ath huilka köp jach war foreskäläman, oc särdelsi ooth huario moleno vm sik, oc samalund tessa tolff som fasta waro Svartb 173 (1480). - Jfr biltogh-, böna-, duls-, döds-, falz-, folsko-, giptar-, gipto-, hor-, hovudh-, hugs-, huma-, häradshöfdhinga-, iudha-, klagha-, käro-, lönda-, lös-, modhor-, rätta-, sar-, sara-, skripta-, skuts-, slags-, sorgha-, tro-, tväko-, thrang-, thranga-, värio-, öls-mal.
mal
4) målsägande. " anders. .. och olaff. .. med theres medbrödra som malzmän ware pa eth mandz slagh Uppl Lagmansdomb 86 (1493). morthen. .. stodh sin magh henrick pwngemager tel lom en skedh han togh och giorde honom tel malzman" ATb 3: 219 (1509). - Jfr malman.
mal
2) målsägandeskap. " tha stood the qwinnonna bonde som lasse finne sloo jnne for rätenom ok girde magnus benktzson. . mäktogan ok antwarade hanum malsmantz döme som lagin gifwa om lassa finna" ATb 1: 40 (1455). - Jfr malmanz döme.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maal.
 • mol: -eno Svartb 173 (1380)
 • mals madher (malz-. maals-. mols-),
 • *malsmanz döme ,
 • mals äghande (malseende: -es STb 2: 397 (1489).
 • malseiande: -en ib 587 (1491). malseinde Sb 2: 494 (1490), 4: 175 (1507); -en ib 3: 202 (1494) ; -eyendemen ib 2: 519 (1491). malsigiande ib 1: 337 (1482) ;
 • -en ib 3 (1474) ;
 • -in ib 328 (1481).
 • molsäyande Svartb 547 (1484).
 • molsigende: -en STb 5: 57 (1515).
 • molsigiende: -en ib 69 (1515) ),
 • *malsäghanda del
 • malsyande- )
 • malsäghanda rätter (maalsäghianda-. malsigiande-),
 • *mals äghare
 • malsäiare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back