Mal

Old Swedish Dictionary - mal

Meaning of Old Swedish word "mal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mal Old Swedish word can mean:

mal
L.
mal
1) punkt, märke, fläck. thät (ɔ brännvin).. . fördriffuer blandadh i öghon och alla handha mal i öghon SEc ekon tr 274. ib. 2) märke, punkt mot vilken en rörelse el. verksamhet riktas, mål. meta te alicuius rei finis uel terminus maal GU C 20 (hand 2) s. 138. 3) tidpunkt. gång. aff thöm päningom, som thy geffwas i stormwnom, som är tij mark äller mer aff enne menniskio äller i eno maale sender, skall inte skingras SD NS 3: 265 (1417). " then wnge härre. .. screff biscop karl gansze wenlige tenne maal til" GPM 2: 20 (1508). - (up)a nyo malae, ä nyo. thän stadhgin som. . wj. .. nw vppa nya male j thässe visicatione ransakth oc stadhfäst haffwom äbisk Nils´vis-st 196. - af nyo male, d. s. tha lot husbonden bredhs dwk aff nyo male ok hempta mat Prosadikter (Sju vise m B) 195. 6) avmätt jordstycke (av viss storlek?) Jfr N. Ödeen, Studier i Smålands begynnelsehistoria 372.. .. terram meam ibidem in decem et septem mensuris terre dictis malum siue humppum RP 1: 58 (1354). (en. .. half attung i Kulstad, och dertill i Norra Haga så mycket) som er halff annor stangh i hwario mahle lib 277 (1369). ib 362 (1375). til skädhwi liggia 2 mal, som ärw thwe aakra daghlandhom VKJ 270 (1447). - Jfr aker-, helags-, hälghis-, spanna-, vadh-, ända-mal, ävensom ändamals och male.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back